Onze actuele vacatures

Vacature: medewerker bouwtoezicht

Referentie: HLS-V19420

Klant / soort bedrijf
overheidsinstelling
Werklocatie:
regio haaglanden/leiden
Functiecategorie
Techniek
Functienaam
Bouwkundig uitvoerder, Bouwkundige
Opleiding
MBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

omgevingsdienst

Beschrijving functie

De afdeling Dienstverlening ontwikkelt het operationeel beleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de wetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte taken uit. ook het operationele beleid gericht op het toezicht van bouwen, ruimtelijke ordening, drank en horeca en asbest behoort tot de taken.

Toezicht en Handhaving
houdt toezicht bij uitvoering vergunde bouwactiviteiten
controle op naleving en uitvoering van bouwwetgeving
constateert illegale bouw en illegaal gebruik
onderzoekt en behandelt klachten
adviseert over te nemen maatregelen
rapporteert over geconstateerde afwijkingen
stelt controlebrieven op
informeert over bouwregelgeving en –procedures
onderhoudt contacten met aannemers, projectontwikkelaars en overige betrokkenen bij bouwwerken
adviseert bij vergunningverlening
betrokken bij de rampenorganisatie
legt indien nodig een bouwstop op
voert taken in het kader van de BAG uit
controleert op naleving van opgelegde lasten (onder dwangsom of bestuursdwang)
Voeren van toezicht over diverse en grote projecten.

adviseert over bouw- en RO zaken
kwaliteit van het uitgevoerde toezicht, de controles en adviezen
verricht preventieve gerichte handhavingacties bouw- en RO taken

ONTWIKKELINGEN
In navolging van het milieutoezicht zal er de komende tijd moeten worden gewerkt naar een taakuitvoering overeenkomstig de eisen uit het BOR. Naast een kwalitatief goede uitvoering van de taken zal vooral aandacht worden besteed aan de integraliteit van de handhaving, zoals dat wordt voorgestaan op grond van de Wabo. Tevens zal worden gewerkt aan digitalisering van het toezicht. Dit is van belang omdat het aanvragen van bouwvergunningen in toenemende mate plaats vindt via digitale weg waardoor de toezichthouders niet meer de beschikking hebben over analoge tekeningen.

Een toenemend aantal bouwwerken valt onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen. Voor dergelijke bouwwerken hoeft geen vergunning aangevraagd te worden en er hoeft ook geen melding te worden gedaan. De bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit en moeten bovendien worden opgenomen in de BAG. Daaruit volgt dat ook toezicht moet worden gehouden op deze vergunningsvrije bouwwerken.

Eisen
een op de functie gerichte opleiding op MBO-niveau
kennis van bouwregelgeving
ervaring op het vakgebied