Werknemers met een arbeidshandicap duurzaam aan het werk houden. Dat is de missie van onze betrokken jobcoaches. De sleutel tot hun succes is hun positieve instelling. Ze gaan altijd uit van wat een werknemer wél kan. Carrièrewinkel Projecten is een officieel erkende jobcoachorganisatie. In opdracht van UWV, gemeenten en bedrijven begeleiden en ondersteunen wij werknemers met een WIA-, Wajong-, WAO- of Wsw-indicatie.

Betrokken, resultaatgerichte professionals

De jobcoaches van Carrièrewinkel Projecten zijn ambitieuze, bij de klant betrokken professionals met een resultaatgerichte instelling. We houden van een directe en open communicatie: afspraak is afspraak.

Wij leveren maatwerk. Want niet alleen is elke beperking anders, ook gaat iedereen daar verschillend mee om. Daarbij komt dat elk bedrijf en iedere werkplek weer andere eisen stelt.

Goed introductie en advies aan collega’s

Tijdens jobcoaching wordt gezorgd voor een goede introductie van de medewerker op de werkplek. Ook adviseren wij collega’s en leidinggevenden. Verder kijken we naar eventuele aanpassingen op de werkplek.

We besteden uitvoerig aandacht aan de ontwikkeling van de vaardigheden bij de werknemer. Communicatie, samenwerking, conflicthantering en handelingstempo zijn daarbij belangrijke thema’s.

Duurzame en blijvende inzetbaarheid

Onze jobcoaches volgen de werknemer op de werkplek. Als ze signaleren dat iemand niet goed functioneert, zullen ze ondersteuning op maat bieden.

Uiteindelijk draait het om duurzame en blijvende inzetbaarheid. Dat is zowel in het belang van de werknemer als de werkgever. Wanneer iemand met plezier en tot volle tevredenheid van zijn werkgever aan het werk is, geeft dat onze jobcoaches een trots gevoel.