Ook voor werk en carrière geldt: de simpelste vragen zijn vaak het lastigst te beantwoorden. Vragen als: Wat kan ik nu eigenlijk écht goed? Wat wil ik precies? Is het ook realistisch wat ik wil?

Carrièrecoaching door Carrièrewinkel Projecten helpt u met het vinden van antwoorden op deze vragen en het verwezenlijken van nieuwe, haalbare doelen. Carrièrewinkel Projecten beschikt over een landelijk netwerk. Verspreid over heel Nederland, houden onze coaches zich dagelijks bezig met vraagstukken rond het thema werk en verandering.

Netwerk in het bedrijfsleven

Wat Carrièrewinkel Projecten onderscheidt van veel andere coachingsbedrijven, zijn onze goede contacten met werkgevers. Onze roots liggen namelijk in de arbeidsbemiddeling. Via zusterorganisatie HLS Personeelsdiensten krijgen wij vacatures van ondernemingen binnen. Dat geeft onze coachingstrajecten een zeer praktische en pragmatische insteek.

Wij weten precies wat voor personeel het bedrijfsleven zoekt, omdat we vrijwel dagelijks met hr-functionarissen aan tafel zitten. Dat schept duidelijkheid voor u als cliënt en stelt onze coaches in staat om gericht te werk te gaan.

Persoonlijke en professionele groei

In de aanpak van onze coaches vormen persoonlijke en professionele groei van cliënten de rode draad. Maar de redenen waarom de coaches door cliënten worden ingeschakeld, lopen enorm uiteen.

Sommige mensen wenden zich tot Carrièrewinkel Projecten omdat ze van functie of werkkring moeten veranderen. Anderen willen zelf verandering, maar weten niet precies hoe ze dat aan moeten pakken. Er zijn ook cliënten die via coaching hun organisatorische of leidinggevende vaardigheden willen vergroten. Weer anderen staan voor een moeilijke keuze in hun carrière.

Coaching begint met goed luisteren

Vertrekpunt bij coaching door Carrièrewinkel Projecten is goed luisteren. Zo vormen onze carrièrecoaches zich een helder beeld van uw persoonlijkheid, kwaliteiten, werkhouding en wensen. Verder nemen ze een aantal tests af. Daarmee kunnen ze een goed onderbouwd persoonlijk ontwikkelingsadvies opstellen.

gesprek-man-vrouwDe coaches zijn betrokken en hebben een oplossingsgerichte instelling. In de vertrouwelijke gesprekken geven ze eerlijke, maar opbouwende feedback die motiveert en inspireert.

Tegelijkertijd bent u door hun input in staat uw eigen talenten te ontdekken en ook uw zwakke punten te benoemen. Inzicht is de eerste stap op weg naar verandering.

De coaches ondersteunen u vervolgens in het formuleren van nieuwe, realistische doelen. Dankzij hun kennis van de arbeidsmarkt kunnen ze inschatten of een gekozen carrièrepad kansrijk is of niet.
Onze coaches helpen met het opstellen van een actieplan dat de door u gewenste verandering moet bewerkstelligen. Ook krijgt u ondersteuning bij het in de praktijk brengen daarvan.

Groei, gericht op een nieuwe carrière

De verandering waar we met u aan werken, is gericht op een bepaald beroep of functie of een zelfs een concrete vacature. Op die manier koppelt Carrièrewinkel Projecten persoonlijke en professionele groei aan een zo groot mogelijke kans op een nieuwe carrière.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze carrièrecoaching? Of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Marian van der Toolen, 010 – 41 40 282 of mail haar: marian@carrierewinkel.nl.