Carrièrewinkel Projecten heeft een nieuw product ontwikkeld: de dossiercheck. Voor een bedrag van 145 euro lichten we ziektedossiers van werknemers door en halen eventuele onvolkomenheden eruit.

De regelgeving rond ziekteverzuim is voor veel werkgevers en werknemers een ingewikkelde materie. Partijen laten tijdens de afhandeling van ziektedossiers regelmatig de nodige steken vallen. Dat gebeurt doorgaans zonder opzet, maar kan voor een bedrijf kostbare consequenties hebben.
Tijdige reparatie van een dossier kan boetes van het UWV voorkomen.

Premieverhoging
Met name na een half jaar ziekteverzuim worden de dossiers complexer, zo is onze ervaring. Ondernemingen hebben soms niet de gelegenheid en/of de specialistische kennis om tijdig de juiste actie te ondernemen. Zo kan het gebeuren dat een werkgever die het beste met zijn personeel voor heeft, ernstig in gebreke blijft.

Het niet nakomen van verplichtingen bij ziekte doet afbreuk aan het imago van een onderneming. En het komt de motivatie van het personeel evenmin ten goede. Ook de financiële gevolgen voor een bedrijf kunnen fors zijn: een boete van het UWV en een premieverhoging voor een periode van 10 jaar.

Doorlichten van oude dossiers
Carrièrewinkel Projecten adviseert om elk ziektedossier dat ouder is dan een half jaar te laten doorlichten. Wij beschikken over een ruime ervaring met de correcte afhandeling van ziektedossiers. Tijdige inschakeling van ons bureau voorkomt in de meeste gevallen financiële sancties van het UWV. Onze werkwijze voldoet aan alle regels die deze instantie stelt.

Geïnteresseerd in een dossiercheck voor slechts 145 euro (ex. btw)?
Stuur dan een mail naar Marian van der Toolen of bel met haar op 010 – 40 41 282.