Uitstekend vertrekpunt voor een re-integratietraject

Carrièrewinkel Projecten heeft een nieuw product ontwikkeld: de Fysieke Capaciteitsscan. Dit onderzoek geeft in een korte tijd duidelijkheid over de lichamelijke gesteldheid van een werknemer. Daarmee is de Fysieke Capaciteitsscan een uitstekend vertrekpunt voor een re-integratietraject.

Een passend CV, relevante ervaring, de juiste motivatie en andere persoonlijke eigenschappen zijn belangrijk bij de re-integratie van een uitgevallen werknemer. Maar laten we niet vergeten dat iedere functie lichamelijke inspanning met zich meebrengt. Al is het gaan zitten op een stoel.

‘Licht werk’ bestaat niet

Elk soort werk is lichamelijk belastend. Dat geldt vanzelfsprekend voor de zware arbeid die bijvoorbeeld verpleegkundigen of bouwvakkers verrichten. Maar ook de zogenaamde ‘lichte werkzaamheden’ vragen veel van het lichaam. Zittend werk is bijvoorbeeld zeer belastend voor de lage rug. En tikwerk kan leiden tot ernstige RSI-klachten.

Wanneer een werknemer een functie lichamelijk niet aankan, kan er nooit sprake zijn van succesvolle re-integratie. Dus het is verstandig om op voorhand de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje te hebben. Dat kan met de Fysieke Capaciteitsscan van Carrièrewinkel Projecten.

De Fysieke Capaciteitsscan bestaat uit twee delen:
een functioneel belastbaarheidsonderzoek en een fitheidstest.

Belastbaarheidsheidsonderzoek brengt beperkingen in kaart

Met het functioneel belastbaarheidsonderzoek brengt onze gespecialiseerde fysiotherapeut de lichamelijke en eventuele psychische beperkingen (bijvoorbeeld veel negatieve stress) van een werknemer in kaart.

Middels een lichamelijk onderzoek en het invullen van vragenlijsten kan de therapeut meten hoe de belastbaarheid is. Zo wordt duidelijk wat voor functie een werknemer (nog) aankan, ondanks de uitval in de huidige baan.

Ook conditie bepaalt wat voor werk iemand aankan

Gekoppeld aan het belastbaarheidsonderzoek neemt onze fysiotherapeut een fitheidstest af. Want ook de lichamelijke conditie bepaalt wat voor soort werk iemand aankan. Wie fit is, heeft een hogere belastbaarheid. Andersom geldt ook dat een slechte conditie het functioneren beperkt.

De fysiotherapeut bespreekt de uitkomsten van deze test met de werknemer. Tijdens dat gesprek geeft hij ook een persoonlijk en praktisch beweegadvies. Desgewenst kan een werknemer onder begeleiding van de fysiotherapeut werken aan een grotere fitheid.

Grotere kans op succesvolle re-integratie

De resultaten van de Fysieke Capaciteitsscan koppelt Carrièrewinkel Projecten vervolgens aan een zoek- c.q. functieprofiel. Re-integratietrajecten verlopen op die manier doelgerichter en efficiënter, waarmee de kans op een succesvolle plaatsing toeneemt.

Verzekeraar dekt vaak de kosten

Vaak hoeven bedrijven niet zelf te betalen voor een belastbaarheidsonderzoek en fitheidstest. In veel gevallen dekt de zorgverzekeraar deze kosten. Onze Fysieke Capaciteitsscan vergroot dus de kans op de re-integratie een werknemer zonder dat het een werkgever extra geld kost.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze nieuwe dienst van Carrièrewinkel Projecten?
Neem dan vrijblijvend contact op met re-integratieconsulent Marian van der Toolen via 010 – 41 40 282 of marian@carrierewinkel.nl.