Werkzoekenden die zich niet goed kunnen presenteren richting werkgevers, kunnen bij Carrièrewinkel Projecten een sollicitatietraining volgen. Deze training kan groepsgewijs of op individuele basis plaatsvinden.

De sollicitatietraining is bestemd voor werkzoekenden die op zichzelf een goede kans maken op de arbeidsmarkt. Dat ze desondanks niet aan de slag komen, ligt aan hun gebrekkige sollicitatievaardigheden. Na afloop van de training kunnen de deelnemers zelfstandig op een effectieve wijze solliciteren.

Sollicitatiekansen optimaal benutten

Onze coaches voorzien de werkzoekende van informatie en leren hem (of haar) aan hoe ze bij het solliciteren hun kansen optimaal benutten. Ook leert de deelnemer deze aanpak in praktijk te brengen.

Bij de sollicitatietraining komen onder meer aan de orde:

  • Vacatures zoeken
  • Leren netwerken
  • Verschillende wijzen van solliciteren (brief, mail, telefonisch contact, social media, etc.)
  • Opstellen cv
  • Oefenen gespreksvoering
  • Presentatievaardigheden