Werkzoekenden die – met name door ziekte – moeten uitkijken naar een ander soort baan, helpen we met het maken van de juiste keuze. Dat doen we door middel van werkoriëntatie. Deze dienst is gericht op arbeidsongeschikten die niet zelfstandig een passend alternatief beroep kunnen kiezen.

Aan het einde van het werkoriëntatietraject beschikt een deelnemer over een arbeids- en beroepsgericht advies, gebaseerd op een uitgewerkt competentieprofiel. Daarna is het bedoeling dat hij (of zij) betaald werk zoekt en vindt.

Wie deelneemt aan werkoriëntatie, moet zich dus zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen presenteren. De ondersteuning van Carrièrewinkel Projecten heeft alleen betrekking op de keuze voor een ander soort werk.

Activiteiten

Op basis van een aantal gesprekken en tests bepalen de consulenten van Carrièrewinkel Projecten de competenties van een cliënt. Zij maken daarbij onder meer gebruik van beroepskeuze-, competentietests, arbeidsassessment en/of loopbaanoriëntatie. Daarnaast geven ze informatie over beroepen, branches en de arbeidsmarkt.

Natuurlijk moet het nieuwe perspectief aansluiten bij de mogelijkheden, motivatie en interesse van de werkzoekende. Maar voorop staat dat de beroepskeuze realistisch is en hem (of haar) voldoende kansen op de arbeidsmarkt biedt.