Beroep en bezwaar tegen loonsancties UWV

Jaarlijks beoordeelt het UWV duizenden arbeidsongeschiktheidsdossiers. De instantie controleert of een bedrijf zich genoeg inspant voor de re-integratie van een werknemer. Is dat volgens het UWV niet het geval, dan volgt een zware loonsanctie. Carrièrewinkel Projecten helpt bedrijven in beroeps- en bezwaarzaken tegen boetes van het UWV.

praktijkcases

Regelmatig vermindert het UWV de boetes van bedrijven die ons hebben ingeschakeld. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een bekend middelgroot bedrijf. Deze onderneming had een arbeidsongeschikte werkgever geen tweede spoor re-integratietraject aangeboden. Het UWV oordeelde dat er nalatig gehandeld was en legde een loonsanctie op van een jaar.

Na de uitspraak deed deze werkgever een beroep op ons. Wij zorgden ervoor dat de kandidaat in een half jaar een intensief, verkort re-integratietraject doorliep. Nog vóór het verstrijken van deze periode tekenden wij bezwaar aan tegen de UWV-beslissing. Op dat moment doorliep de werknemer namelijk wél een tweede spoortraject, waarover maandelijks gerapporteerd werd. Daarop besloot het UWV de boete te verminderen tot een half jaar.

Uit een ander praktijkvoorbeeld blijkt dat intrekking van een loonsanctie ook mogelijk is. Voor een van onze klanten voerde Carrièrewinkel Projecten een tweede spoortraject uit. De werknemer saboteerde de formele afhandeling en leverde slechts een deel van de stukken aan bij het UWV. Op basis hiervan concludeerde deze instantie dat het de onderneming onvoldoende inspanningen had geleverd en legde een loonsanctie op.

Samen met de werkgever diende Carrièrewinkel Projecten bezwaar in tegen dit besluit. Omdat wij in onze datasystemen het verloop van een traject nauwkeurig bijhouden, hebben wij altijd volledig inzicht in de verrichte re-integratieactiviteiten. Het was dan ook niet zo moeilijk om een compleet overzicht daarvan overleggen. Na een mondelinge toelichting aan een UWV-commissie werd de boete ingetrokken.

 

 

Mail voor hulp bij loonsancties UWV

Carrièrewinkel Projecten heeft ruime ervaring met re-integratietrajecten. Wij hanteren een vaste systematiek waarbij persoonlijke begeleiding en individuele aandacht sleutelwoorden zijn. Onze aanpak kenmerkt zich verder door kennis van zaken, betrokkenheid en realiteitszin.

Wilt u meer weten over hoe wij u persoonlijk kunnen helpen bij bezwaar en beroep tegen loonsancties mail dan direct Hans Houweling of bel 010 – 41 40 282. Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Vul dan het contactformulier in.

Tegen een scherp tarief staan wij u met raad en daad bij tijdens re-integratietrajecten waarin het UWV een boete oplegt. Bij het aangaan van een begeleidingsovereenkomst brengen wij een vast bedrag in rekening. U bent er dan zeker van dat u het tweede spoor nu wel op een correcte wijze inzet.

Na een half jaar ondersteunen wij u bij de hoorzitting, als u daar prijs op stelt. Aan de hand van onze rapportages kunnen wij nauwkeurig uit de doeken doen welke re-integratieactiviteiten in die zes maanden hebben plaatsgevonden. De kosten voor de re-integratiewerkzaamheden zitten niet in het begeleidingshonorarium en worden apart gefactureerd.


Neem nu contact op

  Uw aanvraag of opmerking:

  Carrièrewinkel heeft niet alleen 15 jaar ervaring met re-integratie, maar ook 25 jaar ervaring met arbeidsbemiddeling. In de loop der jaren hebben we een zeer resultaatgerichte aanpak ontwikkeld hebben. Werkgevers profiteren van daarvan. Wij zijn meer dan andere bureaus in staat om niet alleen goede begeleiding te bieden maar ook daadwerkelijk plaatsingen te realiseren.

  Gegarandeerde kwaliteit door keurmerken

  Als outplacement- en re-integratiebedrijf heeft Carrièrewinkel Projecten een grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn we, samen met anderen, continu bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening naar een nog hoger level te brengen. Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij brancheorganisatie Oval en beschikken we  over het keurmerk van Blik op Werk. Onze coaches zijn erkend als beroepscoaches en zijn in het bezit van de benodigde kwalificaties.

  Opdrachtgevers en kandidaten waarderen onze trajecten: in het Klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk geven ze ons gemiddeld een 7.

  Carrièrewinkel Projecten is aangesloten bij brancheorganisatie Oval en voldoet aan de eisen van kwaliteitsinstituut Blik op Werk.

  Logo 'Lid van Oval' Logo Blik op Werk logo-noloc-e1423102740816[1]