Onze bouwstenen

De volgende bouwstenen kunnen we onder andere inzetten tijdens uw traject:

Individueel en intensief face to face begeleidingsprogramma

Persoonlijke Profielanalyse:

Deze analysemethodiek brengt karaktereigenschappen van individuen naar voren die betrekking hebben op werkhouding, competenties, zaken die motiverend voor deze persoon kunnen werken, communicatiestijl van betrokkene etc. Zorgvuldig en weldoordacht gebruik hiervan biedt ondersteuning bij het geven van (loopbaan) advies, werving & selectie, functioneringsgesprekken, training en motivatie.

Opleidingen:

Nadat uw kennis, vaardigheden en kwaliteiten plus de eisen van de arbeidsmarkt in kaart zijn gebracht wordt vastgesteld of er sprake is van een opleidingsnoodzaak. Het scholingsprotocol van het UWV is hierin leidend.

Sollicitatietraining:

Uw cv & sollicitatiebrieven zullen samen met u worden opgesteld om uw kwaliteiten, opleiding en werkervaring zo goed mogelijk in kaart te brengen. Er zal verder gericht gespreksvoorbereiding en –training plaatsvinden. Kortom leert u de beste manier om u te presenteren.

Zoekmethodes:

Wegwijs maken van kandidaat in diverse zoekmethodes naar voor hem/haar passende vacatures Welke bronnen gebruikt u om geschikte vacatures te vinden & hoe vullen wij deze aan

Netwerk:

Er zal aandacht zijn voor nut en noodzaak van een goed werkend netwerk en hoe u dit uit kan breiden en onderhouden

Personal coaching:

Indien nodig kan er voor u tijdens het re-integratietraject plaats gemaakt worden voor persoonlijke coaching. Tijdens dit traject gaat u samen met de coach op zoek naar de obstakels die u bij uzelf tegenkomt tijdens de zoektocht naar werk.

Drie maanden nazorg bij plaatsing