Gemeenten / UWV

Een betaalde baan vergroot het gevoel van eigenwaarde, het persoonlijk welbevinden en de financiële zelfredzaamheid. Te veel mensen hebben helaas geen werk, wat nadelig is voor hun maatschappelijk functioneren. Het is de professie van Carrièrewinkel Projecten om in hun situatie verbetering te brengen. De afgelopen jaren hebben we – samen met UWV en gemeenten – veel werkzoekenden naar een passende nieuwe baan begeleid.

Effectieve re-integratie van uiteenlopende doelgroepen

Carrièrewinkel Projecten heeft in de loop der jaren een effectieve re-integratieaanpak ontwikkeld. Deze methodiek omvat een uitgebreid pakket aan activiteiten en instrumenten die geschikt zijn voor uiteenlopende doelgroepen. Persoonlijke begeleiding en individuele aandacht kenmerken onze aanpak. Elk re-integratietraject is dan ook maatwerk.

De begeleiding van onze coaches is gericht op zelfsturing en eigenwaarde. De opzet is dat werkzoekende hun kracht (her)ontdekken en (weer) uitgaan van hun eigen mogelijkheden. In de loop van het begeleidingsproces worden ze zich meer bewust van hun eigen kwaliteiten. Tegelijkertijd leren de kandidaten beter omgaan met hun eventuele beperkingen.

Carrierewinkel projecten is tevens een erkende jobcoach organisatie en voor een groot aantal gemeente in de regio rotterdam verzorgen wij deze trajecten. (oa. bij ziekenhuizen, verpleegtehuizen, scholen, maar ook MKB bedrijven in de regio). Bij deze trajecten staat het werkplezier van onze klanten voorop. 

Grotere plaatsingskansen door contacten op arbeidsmarkt

Wat ons onderscheidt van veel andere re-integratiebedrijven, zijn de goede contacten met werkgevers in heel Nederland. Carrièrewinkel Projecten beschikt over een landelijk netwerk en heeft zijn roots in de arbeidsbemiddeling. Onze zusterorganisatie HLS Personeelsdiensten zorgt voor een vaste instroom van vacatures.

Onze coaches houden zich niet alleen bezig met begeleiding, maar ook met arbeidsbemiddeling. Ze weten precies wat voor personeel het bedrijfsleven zoekt, want ze zitten vrijwel dagelijks met hr-functionarissen aan tafel. Dat vergroot de kans dat een werkzoekende elders aan de slag raakt.

Zorgvuldige en tijdige rapportage

Voor gemeenten en UWV’s is het van groot belang dat regelmatig en zorgvuldig over de trajecten wordt gerapporteerd. Op die manier is het mogelijk om tijdig bij te sturen of sancties te treffen wanneer de re-integratie stagneert. Bovendien vergroot een heldere en systematische rapportage het inzicht in de wijze waarop het traject vordert.

Carrièrewinkel Projecten brengt volgens een afgesproken regelmaat verslag uit over het verloop van een re-integratietraject. Deze rapportage vindt plaats volgens een gestandaardiseerde methodiek, intern ontwikkeld conform de eisen van het UWV.

Partner van UWV en gemeenten

Verschillende gemeenten hebben Carrièrewinkel Projecten ingeschakeld om re-integratieprojecten op te zetten, onder meer voor:

  • begeleiding van jongeren naar leer-werktrajecten
  • Jobcoaching
  • gerichte bemiddeling van oudere werknemers
  • werk-naar-werktrajecten
  • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Voor sommige werkzoekenden is het niet nodig om een volledig re-integratieprogramma te doorlopen. Daarom biedt Carrièrewinkel Projecten gemeenten verschillende diensten ook in losse modules aan zoals:

  • Werkoriëntatie (14.WOR.0)
  • Sollicitatietraining (14.STI.0 en 14.STG.0)
  • Coaching (14 COA.0)

Wil je weten wat we precies voor je kunnen betekenen?

Je bent een telefoontje van ons verwijderd. 010-4140282 en vraag naar Maureen Sitton of Monique Kauffman. Wil je graag dat wij contact u opnemen? Mail dan even naar info@carrierewinkel.nl en laat je contactgegevens achter of druk op de contact button.