Gemeenten / UWV

Een betaalde baan vergroot het gevoel van eigenwaarde, het persoonlijk welbevinden en de financiële zelfredzaamheid. Te veel mensen hebben helaas geen werk, wat nadelig is voor hun maatschappelijk functioneren. Het is de professie van Carrièrewinkel Projecten om in hun situatie verbetering te brengen. De afgelopen jaren hebben we – samen met UWV en gemeenten – veel werkzoekenden naar een passende nieuwe baan begeleid.

Door de huidige economische situatie en de Participatiewet zetten UWV’s en gemeenten nog sterker in op het aan de slag helpen van werkzoekenden. Carrièrewinkel Projecten beschikt over betrokken coaches die bij deze maatschappelijke opgave gericht ondersteuning kunnen bieden.

Partner van UWV en gemeenten

Wij geloven erin dat elk persoon kwaliteiten heeft. Iedereen heeft iets unieks bij te dragen aan deze wereld. Het delen van ervaringen en gevoelens kan mensen inspireren, bemoedigen en kracht geven om door te zetten en te veranderen in hun persoonlijke ontwikkeling.
We werken vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. De kernwoorden zijn: openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid en respect. Zo krijgt men inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.
We werken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. We gaan confrontatie niet uit de weg. We willen alle problemen bespreekbaar maken en daadwerkelijk delen.

Multiculturele problematiek

Het team van Citizen You kent een multiculturele samenstelling. De begeleiders en hulpverleners hebben hun eigen expertise. Citizen You levert interculturele hulpverlening. Dat wil zeggen dat we rekening houden met Levensgeschiedenis, opvoeding, socialisatie, Gewoonten, tradities, referentiekader van opvattingen, waarden en normen van onze klanten.
Binnen de functionele diagnostiek kan er naast de gedragsproblematiek van de jeugdige aanvullend gezinsonderzoek verricht worden, waarbij Citizen You de mogelijkheid heeft, de culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behandelproces.
De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.
Wij zijn van mening dat klant deskundige is over haar/zijn leven en dus ook weet wat hij wil. Wij geven ook aandacht aan de positie en de relatie met de familie.

Citizen You staat voor:

 • Structuur en duidelijkheid vormen de basis van de begeleiding
 • De jongere worden onbewust en bewust gestimuleerd tot het ontwikkelen van onder andere sociale vaardigheden
 • De begeleiding die tijdens de activiteiten wordt geboden moet passen binnen het zorgplan van de jongere; het sluit goed aan bij de belevingswereld en interesses.
 • Online hulpmiddelen inzetten om ouders en begeleiding 24/7 inzicht te geven in de zorgstatus van de cliënt
 • Toegankelijk zijn voor ouders en binding houden met andere instanties die het cliënt ondersteunen

Begeleidings – en Behandelmethode

We behandelen/begeleiden mensen met complexe problematiek. Velen van hen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Voor meer informatie over onze Citizen You aanpak kunt u contact opnemen met hedy@carrierewinkel.nl.
U kunt hier ons Citizen You visiedocument inkijken

Verschillende gemeenten hebben Carrièrewinkel Projecten ingeschakeld om re-integratieprojecten op te zetten, onder meer voor:

 • begeleiding van jongeren naar leer-werktrajecten
 • gerichte bemiddeling van oudere werknemers
 • werk-naar-werktrajecten
  en nog diverse andere projecten

Voor sommige werkzoekenden is het niet nodig om een volledig re-integratieprogramma te doorlopen. Daarom biedt Carrièrewinkel Projecten gemeenten verschillende diensten ook in losse modules aan zoals:

 • Werkoriëntatie (14.WOR.0)
 • Sollicitatietraining (14.STI.0 en 14.STG.0)
 • Coaching (14 COA.0)

Carrièrewinkel Projecten voert deze werkzaamheden uit voor zusterbedrijf HLS Personeelsdiensten, waaraan de officiële opdracht gegund is.

Gegarandeerde kwaliteit door keurmerken

Als re-integratiebedrijf heeft Carrièrewinkel Projecten een grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn we, samen met anderen, continu bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening naar een nog hoger level te brengen. Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij brancheorganisatie Oval en beschikken we over het keurmerk van Blik op Werk. Onze coaches zijn erkend als beroepscoaches en zijn in het bezit van de benodigde kwalificaties.

Opdrachtgevers en kandidaten waarderen onze trajecten: in het Klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk geven ze ons gemiddeld een 7.

Carrièrewinkel Projecten is aangesloten bij brancheorganisatie Oval en voldoet aan de eisen van kwaliteitsinstituut Blik op Werk.

Logo 'Lid van Oval' Logo Blik op Werk logo-noloc-e1423102740816[1]Logo Cedeo


Meer weten over onze diensten? Download dan de brochure over outplacement of re-integratie.

Neemt u liever direct contact met ons op? Carrièrewinkel is landelijk actief en heeft in meerdere steden flexlocaties. U kunt direct contact opnemen met de gewenste locatie.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het contactformulier in.

Uw aanvraag of opmerking: