UWV sluit raamovereenkomst met Carrièrewinkel Projecten

Ook de komende jaren verzorgt Carrièrewinkel Projecten re-integratietrajecten voor het UWV. Met trots kunnen wij melden dat wij voldoen aan de UWV-eisen voor het Inkoopkader 2016-2020.

De nieuwe overeenkomst betekent dat we ook de komende vier jaar voor het UWV zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers werkfit maken en naar werk begeleiden.

Tot voor kort werkte Carrièrewinkel Projecten conform het Inkoopkader 2012-2016. In de afgelopen jaren hebben wij een zeer gevarieerd klantenbestand mogen helpen de weg naar werk te (her)vinden:

  • kandidaten met fysieke en psychische problemen
  • kandidaten met een aandoening in het autistisch spectrum
  • kandidaten met burn-outklachten
  • kandidaten met verslavingsproblemen
  • kandidaten met ernstige schulden
  • moeilijk opvoedbare jongeren
  • allochtone kandidaten
  • vijftigplussers
  • en meer…

Werkfit maken

Wij hebben ruime ervaring met het trainen van werknemersvaardigheden, zodat cliënten uiteindelijk de mogelijkheid hebben richting werk te gaan. Elke kandidaat krijgt een vaste coach gedurende het hele traject, dat altijd maatwerk is. Vertrekpunt bij een re-integratietraject is het persoonlijke actieplan, dat een cliënt met de coach opstelt.

Bij de uitvoering van het actieplan leert een werkzoekende zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd groeien het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. Ook wordt gewerkt aan de sociale en communicatieve vaardigheden.

Naar werk

Carrièrewinkel Projecten beschikt over een landelijk netwerk en heeft zijn roots in de arbeidsbemiddeling. Onze zusterorganisatie HLS Personeelsdiensten zorgt voor een vaste instroom van vacatures.

Onze coaches houden zich niet alleen bezig met begeleiding, maar ook met arbeidsbemiddeling. Ze weten precies wat voor personeel het bedrijfsleven zoekt, want ze zitten vrijwel dagelijks met hr-functionarissen aan tafel. Dat vergroot de kans dat een werkzoekende aan de slag raakt.

Realisme en werkplezier

Als Rotterdams bedrijf hebben wij nuchterheid en realisme in ons DNA. Wij gebruiken klare taal en komen onze beloftes na. Carrièrewinkel Projecten staat voor continuïteit, duurzame samenwerking en blijvende oplossingen. Ons uiteindelijke doel is: werkplezier!

Waardering voor onze kwaliteit

Kwaliteit staat voorop bij onze re-integratietrajecten. Wij voldoen dan ook aan de eisen van OVAL en Blik op Werk. En onze uniforme werkwijze voldoet natuurlijk aan de regels die het UWV stelt.

Onze klanten waarderen onze activiteiten. Zo gaven ze in 2015 ons het rapportcijfer 8,5. Blik op Werk beoordeelde dat jaar ons werk met vier sterren, het maximaal haalbare. Dit jaar behoren wij volgens datzelfde kwaliteitsinstituut tot de 20 beste re-integratiedienstverleners van Nederland.

Meer informatie?

Kijk eens op de andere pagina’s van www.carrierewinkel.nl of stuur een mail aan info@carrierewinkel.nl.