‘Laat zorgverzekeraars meebetalen aan de re-integratie van mensen met gezondheidsproblemen’

Drie onderzoekers van Erasmus MC pleiten ervoor dat zorgverzekeraars gaan meebetalen aan re-integratietrajecten voor mensen met psychische gezondheidsproblemen. Op basis van de evaluatie van zes re-integratieprojecten concluderen ze namelijk dat verzekeraars, net als gemeenten, financieel voordeel hebben van deze projecten.

Zes voorbeeldprojecten

Onderzoekers Merel Schuring, Alex Burdorf en Kerstin Reeuwijk hebben zes voorbeeldprojecten onderzocht. Het gaat om ExIT in Rotterdam, IPS GGZ Noord-Holland-Noord in Alkmaar, De Participatieladder in Waalwijk, Sterker naar Werk in Leiden, Werken als Medicijn in Enschede en VIP in Amsterdam. Al deze projecten richtten zich op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en psychische gezondheidsproblemen.

Meer zelfwaardering

Aan het werkDe studie toont aan dat werk een positief effect heeft op de mentale en fysieke gezondheid. Wie met betaald werk startte, kreeg meer zelfwaardering, voelde zich gelukkiger en ervoer meer controle over het eigen leven. Verder wees het onderzoek uit dat degenen die met een betaalde baan begonnen, minder zorg nodig hadden.

Terugverdientijd

Van drie projecten (ExIT Rotterdam, IPS GGZ Noord-Holland-Noord en VIP Amsterdam) hebben de onderzoekers van Erasmus MC ook een financiële evaluatie opgesteld. Zij concluderen dat deze een besparing opleveren voor gemeenten en zorgverzekeraars, op respectievelijk de uitkerings- en de zorgkosten. De onderzochte gemeenten verdienen binnen 5 à 7 jaar het geïnvesteerde geld terug, zo is berekend. Bij de zorgverzekeraars ligt deze periode tussen de 2,5 en 5 jaar.

Grotere zelfredzaamheid

Ook de re-integratiekandidaten zelf hebben financieel voordeel van de trajecten. Dankzij het betaalde werk hebben ze meer geld te besteden. Een aantal andere positieve effecten, zoals stijging op de participatieladder of een grotere zelfredzaamheid, zijn niet in euro’s uit te drukken.

Toch zijn deze gevolgen van groot belang, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. De onderzoekers willen dat dit soort effecten ook meeweegt bij beslissingen om te investeren in de arbeidstoeleiding van mensen met (psychische) gezondheidsproblemen.

Betere financieringsstructuur

Ze bevelen dan ook aan om cofinanciering in het leven te roepen voor de arbeidsre-integratie van deze groep. De drie wetenschappers vinden een betere financieringsstructuur noodzakelijk, waarbij de zorgverzekeraar effectieve interventies naar arbeid voor cliënten met gezondheidsproblemen bekostigt.

Bronnen: Oval en Erasmus MC