Expert-workshops over wetswijzigingen PZ

In een serie workshops gaat Carrièrewinkel Projecten, samen met andere experts, de komende maanden in op actuele ontwikkelingen op het gebied van personeelszaken. De workshop ‘Actualiteit op Personeelsgebied’ is een initiatief van Scheepsbouw Nederland en is bestemd voor de leden van deze koepelorganisatie.

De eerste bijeenkomst heeft op donderdag 13 maart in Groningen plaatsgevonden. In een middag praatten vier deskundigen de deelnemers bij over verschillende actuele onderwerpen. Carrièrewinkel-directeur Hans Houweling beet het spits af met een doorwrochte uiteenzetting over de veranderingen in de Ziektewet.

Juridische kanten
Eef van de Wiel, advocate bij Trip Advocaten, ging in uitgebreid in op de juridische kanten van een aantal wetten. Samen met collega-advocaat in arbeidsrecht Jules Gimbrère vertelde ze meer over de Flexwet, de Wet Arbeid Vreemdeling (WAV) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).
Frits Luijten, eigenaar Manfri Management & Advies, sloot de workshop af met een boeiend exposé over strategische personeelsplanning.

SONY DSC

Leerzaam
De deelnemers in Groningen ervoeren de workshop als bijzonder leerzaam. Het delen van informatie en het uitwisselen van ervaringen werd door hen positief gewaardeerd. Daarnaast maakten ze graag van de gelegenheid gebruik om te netwerken.
“Erg interessant om in een middag op hoofdlijnen bijgepraat te zijn. Het aanbod van informatie is groot en deze vorm spreekt erg aan”, zo verklaarde René Brink, eigenaar van het bedrijf Resmor.

Meer informatie
De workshops zijn alleen toegankelijk voor leden van Scheepsbouw Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Luijten, sectormanager onderwijs en arbeidsmarkt (a.i.) bij Scheepsbouw Nederland. Zijn telefoonnummer is 010 – 44 44 333 en zijn mailadres aba@scheepsbouw.nl.

Project Strategisch Personeelsbeleid
Scheepsbouw Nederland organiseert de workshops in samenwerking met IRO, HISWA en de Vereniging voor Waterbouwers met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De workshops komen voort uit het project Strategisch Personeelsbeleid. Het Maritiem Innovatie Programma daarin wil (mkb-)werkgevers in de maritieme techniek bewust maken van de veranderingen op de arbeidsmarkt en ondersteunen in het goed omgaan hiermee.