Goede ‘rapportcijfers’ voor Carrièrewinkel

Cliënten en opdrachtgevers zijn dik tevreden over de diensten van Carrièrewinkel Projecten. Volgens een onderzoek in opdracht van kwaliteitsinstituut Blik op Werk geven werkzoekende kandidaten gemiddeld het ‘rapportcijfer’ 7,8. Van opdrachtgevers krijgt Carrièrewinkel Projecten een 7.

Het onafhankelijk bureau Panteia benaderde voor zijn onderzoek cliënten die in 2013 een outplacement- of re-integratietraject tweede spoor hebben afgerond. Ook organisaties die in 2013 Carrièrewinkel Projecten hebben ingeschakeld, ontvingen een vragenlijst.

Bij de cliënten scoort de Carrièrewinkel met name hoog op de onderdelen klantvriendelijkheid (8,6), nakomen van afspraken (8,0), ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën (8,2) en de zorgvuldigheid waarmee de onderneming met de gegevens omgaat (8,6).

Deskundigheid
De telefonische bereikbaarheid (7,8), de informatie over rechten en plichten (7,6), de deskundigheid van de begeleider (7,6) en de voorbereiding van de gesprekken (7,6) waarderen de cliënten met een ruime zeven.

Enigszins achter blijft het cijfer voor het begeleidingsresultaat. Toch scoort de Carrièrewinkel ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt ook daarmee een voldoende (6,0).

Opdrachtgevers
De opdrachtgevers zijn iets positiever over de resultaten van de inspanningen van de Carrièrewinkel. Zij geven het rapportcijfer 6,5 voor dit aspect van de dienstverlening. Datzelfde cijfer krijgt het bureau voor de deskundigheid van de medewerkers en de bekwaamheid van de begeleiders.

De telefonische bereikbaarheid, de communicatie/informatieverstrekking, de klantgerichtheid en de wijze van verantwoording afleggen zijn elk goed voor een dikke voldoende: 7,0.