‘Carrièrewinkel heeft voor mij het pad naar deze baan geëffend’

Toen Michael (49) na een lange ziekteperiode weer aan de slag kon, lukte het hem niet om een baan te vinden. In zijn vrije tijd werkte hij actief aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat heeft hem, met steun van Carrièrewinkel Projecten, uiteindelijk een nieuwe baan opgeleverd.

Oorspronkelijk verdiende Michael zijn inkomen in de horeca. “De zaak waar ik voor werkte, maakte broodjes voor bedrijven, maar ook de brandweer en de gemeente Den Haag. Als bijvoorbeeld de strooidienst in actie kwam, werd ik gebeld. Dan stond ik daar om 1.00 uur ’s nachts broodjes uit te delen. Ik stond altijd paraat en werkte dag en nacht.”

Lees verder “‘Carrièrewinkel heeft voor mij het pad naar deze baan geëffend’”

Tweederde outplacementtrajecten leidt tot nieuwe baan

Outplacement loont! Dat wordt bevestigd door een enquête van OVAL, de branche-organisatie waar ook Carrièrewinkel Projecten bij is aangesloten. Volgens OVAL onderstrepen de resultaten de noodzaak om de transitievergoeding – die werkgevers vanaf 1 juli betalen bij ontslag – in te zetten voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Lees verder “Tweederde outplacementtrajecten leidt tot nieuwe baan”

Expert-workshops over wetswijzigingen PZ

In een serie workshops gaat Carrièrewinkel Projecten, samen met andere experts, de komende maanden in op actuele ontwikkelingen op het gebied van personeelszaken. De workshop ‘Actualiteit op Personeelsgebied’ is een initiatief van Scheepsbouw Nederland en is bestemd voor de leden van deze koepelorganisatie.

De eerste bijeenkomst heeft op donderdag 13 maart in Groningen plaatsgevonden. In een middag praatten vier deskundigen de deelnemers bij over verschillende actuele onderwerpen. Carrièrewinkel-directeur Hans Houweling beet het spits af met een doorwrochte uiteenzetting over de veranderingen in de Ziektewet.

Juridische kanten
Eef van de Wiel, advocate bij Trip Advocaten, ging in uitgebreid in op de juridische kanten van een aantal wetten. Samen met collega-advocaat in arbeidsrecht Jules Gimbrère vertelde ze meer over de Flexwet, de Wet Arbeid Vreemdeling (WAV) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).
Frits Luijten, eigenaar Manfri Management & Advies, sloot de workshop af met een boeiend exposé over strategische personeelsplanning.

SONY DSC

Leerzaam
De deelnemers in Groningen ervoeren de workshop als bijzonder leerzaam. Het delen van informatie en het uitwisselen van ervaringen werd door hen positief gewaardeerd. Daarnaast maakten ze graag van de gelegenheid gebruik om te netwerken.
“Erg interessant om in een middag op hoofdlijnen bijgepraat te zijn. Het aanbod van informatie is groot en deze vorm spreekt erg aan”, zo verklaarde René Brink, eigenaar van het bedrijf Resmor.

Meer informatie
De workshops zijn alleen toegankelijk voor leden van Scheepsbouw Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Luijten, sectormanager onderwijs en arbeidsmarkt (a.i.) bij Scheepsbouw Nederland. Zijn telefoonnummer is 010 – 44 44 333 en zijn mailadres aba@scheepsbouw.nl.

Project Strategisch Personeelsbeleid
Scheepsbouw Nederland organiseert de workshops in samenwerking met IRO, HISWA en de Vereniging voor Waterbouwers met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De workshops komen voort uit het project Strategisch Personeelsbeleid. Het Maritiem Innovatie Programma daarin wil (mkb-)werkgevers in de maritieme techniek bewust maken van de veranderingen op de arbeidsmarkt en ondersteunen in het goed omgaan hiermee.

Goede ‘rapportcijfers’ voor Carrièrewinkel

Cliënten en opdrachtgevers zijn dik tevreden over de diensten van Carrièrewinkel Projecten. Volgens een onderzoek in opdracht van kwaliteitsinstituut Blik op Werk geven werkzoekende kandidaten gemiddeld het ‘rapportcijfer’ 7,8. Van opdrachtgevers krijgt Carrièrewinkel Projecten een 7.

Het onafhankelijk bureau Panteia benaderde voor zijn onderzoek cliënten die in 2013 een outplacement- of re-integratietraject tweede spoor hebben afgerond. Ook organisaties die in 2013 Carrièrewinkel Projecten hebben ingeschakeld, ontvingen een vragenlijst.

Bij de cliënten scoort de Carrièrewinkel met name hoog op de onderdelen klantvriendelijkheid (8,6), nakomen van afspraken (8,0), ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën (8,2) en de zorgvuldigheid waarmee de onderneming met de gegevens omgaat (8,6).

Deskundigheid
De telefonische bereikbaarheid (7,8), de informatie over rechten en plichten (7,6), de deskundigheid van de begeleider (7,6) en de voorbereiding van de gesprekken (7,6) waarderen de cliënten met een ruime zeven.

Enigszins achter blijft het cijfer voor het begeleidingsresultaat. Toch scoort de Carrièrewinkel ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt ook daarmee een voldoende (6,0).

Opdrachtgevers
De opdrachtgevers zijn iets positiever over de resultaten van de inspanningen van de Carrièrewinkel. Zij geven het rapportcijfer 6,5 voor dit aspect van de dienstverlening. Datzelfde cijfer krijgt het bureau voor de deskundigheid van de medewerkers en de bekwaamheid van de begeleiders.

De telefonische bereikbaarheid, de communicatie/informatieverstrekking, de klantgerichtheid en de wijze van verantwoording afleggen zijn elk goed voor een dikke voldoende: 7,0.

 

 

Kennis over nieuwe Ziektewet spaart kosten uit

De HLS Groep en arbodienstverlener Verhage & van der Laan houden op donderdagmiddag 6 maart een bijeenkomst over de modernisering van de Ziektewet. Werkgevers en hrm-medewerkers kunnen met de kennis die ze hier opdoen onnodige kosten uitsparen.

Op 1 januari van dit jaar is de Ziektewet gewijzigd. Deze aanpassing kan forse financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid en de HLS Groep (HLS Personeelsdiensten, Carrièrewinkel Projecten en HLS Payroll) bieden ondernemingen informatie waarmee ze goed kunnen inspelen op de nieuwe regels.

Kosten betalen
De wetgever heeft als uitgangspunt dat werkgevers zich meer moeten inspannen om mensen met een flex- en een tijdelijk dienstverband uit de Ziektewet te houden. Wanneer werknemers met een flex- of tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan, moeten ondernemingen de kosten van de Ziektewetuitkering betalen. Dat geldt ook voor de WGA-uitkeringen van deze groep.

Het ook kan zijn dat werkgevers door de modernisering van de Ziektewet hun administratieve processen moeten aanpassen. Anders kunnen ze voor onaangename verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat.

Herkenbare praktijkgevallen
De HLS Groep en Verhage & van der Laan praten op 6 maart werkgevers en hrm-medewerkers bij over de veranderde wetgeving. Dat doen we onder meer aan de hand van herkenbare praktijkgevallen. Na afloop van de bijeenkomst kunnen de deelnemers bepalen wat de wijzigingen in de Ziektewet voor hun organisatie betekenen. En hoe ze daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen.

Over onze samenwerking
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de HLS Groep en all-round arbodienstverlener Verhage & van der Laan.
Met deze samenwerking bieden wij de brede expertise die nodig is om complexe personeels- en arbeidsvraagstukken op te lossen. Voor opdrachtgevers is het een groot voordeel wanneer specialisten uit verschillende disciplines als één team optrekken.

Inschrijving
Voor meer informatie en inschrijving voor de bijeenkomst kunt u een mail sturen aan Jorunn Fisser. Bellen kan ook: 06 – 24 98 03 91.