Outplacement succesvol bij een derde oudere werklozen

Oudere werklozen hebben met goede begeleiding een redelijke tot goede kans op nieuw werk. Die conclusie is te trekken uit onderzoek van brancheorganisatie OVAL. OVAL bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit.

Ruim een derde van de 57-plussers die een outplacementtraject volgt, vindt binnen de looptijd van dat traject een nieuwe baan. Voor werkzoekenden tussen de 40 en 57 jaar is dat ruim 60 procent. Dat blijkt uit gegevens van OVAL-leden.

Weinig positieve berichtgeving

De media berichten vaak over de problematiek van de oudere werkloze. Zo was onlangs in diverse kranten te lezen dat volgens het CBS ‘de daling van de werkloosheid stokt’. Het totaal aantal werkloze ouderen (55-65 jarigen) is de afgelopen jaren gestegen. Maar tegelijkertijd neemt ook het aantal werkende ouderen toe.

Zembla besteedde een uitzending aan de positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt en het feit dat zij heel moeilijk een nieuwe baan vinden. In Tegenlicht werd de tegenprestatie van de gemeente Rotterdam op de korrel genomen. Kortom: de berichtgeving met betrekking tot de kansen van werklozen, en in het bijzonder oudere werklozen, is vooralsnog weinig positief.

Rooskleuriger beeld

Een enquête van OVAL onder de aangesloten loopbaanbedrijven laat dus een rooskleuriger beeld zien. In 2014 verzorgden deze ondernemingen ruim 10.000 outplacementtrajecten, waardoor 7.000 werkzoekenden een nieuwe baan vonden.

De kansen van ouderen blijken niet kleiner te zijn vanwege de leeftijd, maar doordat er vaker sprake is van een eenzijdig arbeidsverleden, lagere opleiding en onbekendheid met de huidige arbeidsmarkt. In succesvolle outplacementtrajecten worden deze problemen aangepakt.

Inzicht in talenten

Door de ondersteuning van de loopbaancoach wordt de blik van de oudere werknemer verbreed. Hij (of zij) krijgt inzicht in zijn talenten en vaardigheden en dus in zijn (nieuwe) mogelijkheden. De werknemer durft verder te kijken dan de huidige of vorige functie en branche.

Met een combinatie van de juiste oriëntatie en overtuigingskracht van de kant van de kandidaat én professionele begeleiding van een outplacement- of loopbaanontwikkelingsbureau, zijn er ook voor oudere werklozen zeker kansen op de arbeidsmarkt.