Re-integratie door Carrièrewinkel scoort hoog in enquête

Cliënten en opdrachtgevers zijn zeer tevreden over de manier waarop Carrièrewinkel Projecten re-integratie verzorgt. Kandidaten waarderen de dienstverlening met een 8,5. Opdrachtgevers geven het ‘rapportcijfer’ 7,7. Hiermee voldoet Carrièrewinkel Projecten ruimschoots aan de klanttevredenheidseisen van het keurmerk van Blik op Werk.

Waardering voor re-integratie boven het landelijk gemiddelde

Het ‘rapportcijfer’ dat de cliënten geven, ligt bijna een heel punt (0,8) boven het landelijk gemiddelde van 7,7. Ook de waardering van de opdrachtgevers is 0,2 hoger dan dit gemiddelde (7,5). Deze cijfers zijn de uitkomst van een onderzoek door het onafhankelijke bureau Panteia.

Werkzoekenden die in 2015 een traject voor re-integratie hebben doorlopen, kregen een uitgebreide vragenlijst opgestuurd. Ook opdrachtgevers van Carrièrewinkel Projecten zijn benaderd door het onderzoeksbureau.

‘Heel erg goed bijgestaan’

Uitsplitsing van de resultaten laat zien dat Carrièrewinkel Projecten bij cliënten het hoogst scoort op klantvriendelijkheid: 9,0.

Rapportcijfer Blik op Werk is een 8,5

Ze voelen zich serieus genomen, blijkt uit de 8,7 voor dit onderdeel. Ook de telefonische bereikbaarheid, het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en het nakomen van afspraken scoren boven de 8,5.

De tevredenheid van de cliënten blijkt verder uit de commentaren bij de vragenlijst. “De inzet, deskundigheid en klantvriendelijkheid van mijn vaste begeleider waren uitstekend”, schrijft een van hen.
Een ander meldt kernachtig over de re-integratie: “Ik ben heel erg goed bijgestaan.”

‘Zeer prettige samenwerking gehad’

Voor het resultaat van de begeleiding behaalt Carrièrewinkel Projecten een 7,6. Hoe belangrijk een betaalde baan is, blijkt uit dit citaat: “Het doel, betaald werk, is boven verwachting gehaald (…) Ik kan weer verder en daar ben ik ze heel dankbaar voor.”

De kandidaten hebben er begrip voor dat het traject voor re-integratie niet altijd leidt tot een baan. In de commentaren is bijvoorbeeld te lezen: “Dat ik nog geen baan heb gevonden kan ik Carrièrewinkel, gezien de huidige markt, niet kwalijk nemen.”

‘Goed professioneel resultaat’

De beoordeling door de opdrachtgevers telt veel scores om en nabij de 7. Een dikke voldoende krijgen bijvoorbeeld de prijs-kwaliteitverhouding, de bekwaamheid van de begeleiders en het werkgeversnetwerk in de regio.

Voor de opstelling van Carrièrewinkel Projecten richting opdrachtgever is alom waardering. “Goed professioneel traject (…) dat ons bedrijf snel hielp bij de invulling naar een zeer bevredigend resultaat”, luidt een commentaar. “Plezierige samenwerking”, concludeert een andere opdrachtgever. De klantgerichtheid wordt dan ook met een 8 beoordeeld.