Het nieuwe ontslagrecht: voorkom problemen door een strakke dossieropbouw

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid in werking getreden. Enerzijds betekent de Wwz een vereenvoudiging van het ontslagrecht. Anderzijds maakt de nieuwe wet de zaak gecompliceerder. Zeker in het geval van disfunctioneren.

Wat is er aan de hand? Om in het geval van disfunctioneren uiteindelijk tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, zal het personeelsdossier van de werkgever zeer goed op orde moeten zijn. In de praktijk is dat niet eenvoudig. Hoe bouwt u een volwaardig dossier op? Waar dient een dossier aan te voldoen? Welke verplichtingen heeft u als werkgever?

Wettelijke criteria

Vanaf 1 juli 2015 zijn de criteria voor een dossier opgenomen in de wet.  Als hieraan niet wordt voldaan, zal een rechter het ontbindingsverzoek afwijzen. Conclusie, u kunt dan als werkgever geen afscheid nemen van uw medewerker.

Een compleet personeelsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • afspraken over opleidingen;
  • verslagen van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle correspondentie met de werknemer (denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen en e-mails);
  • verslagen van het verbetertraject.

Gerichte oplossing voor het mkb

Een dochteronderneming van de HLS-Groep heeft in haar productpakket een gerichte oplossing voor ondernemers. Www.vandebossche.nl is een laagdrempelig en praktisch ingesteld personeelsadviesbureau dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpt een dossier op te bouwen en up-to-date te houden. Zonder een goede voorbereiding is de kans groot dat u hoge kosten moet maken voor advocaten en tijdrovende juridische procedures.

Uit de stukken moet onder andere naar voren komen dat:

  • de medewerker tijdig op de hoogte is gesteld van het disfunctioneren;
  • de medewerker voldoende tijd heeft gehad om het functioneren te verbeteren
  • het disfunctioneren niet te wijten is aan onvoldoende scholing of de arbeidsomstandigheden.

Kortom, het lijkt er sterk op dat de zaken ingewikkelder worden in plaats van eenvoudiger. De verwachting is dat medewerkers sneller in hoger beroep zullen gaan, omdat ze altijd aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding.  Hetgeen zal leiden tot een toename van procedures en proceskosten.

Goede begeleiding van de dossiervorming vereenvoudigt de zaak aanzienlijk

De oplossing: een goede voorbereiding en een consequente uitvoering van verbeterplan voor de werknemer.

Veel mkb’ers zijn niet goed voorbereid op de nieuwe wet. Veel kleine ondernemingen hebben geen HR-afdeling om het personeelsproces te begeleiden. En dat maakt nu juist het verschil.

Een goede begeleiding van de personeelsdossiers zal de zaak sterk vereenvoudigen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Bel voor meer informatie met 010 – 41 40 282 of mail naar Hans@hls-groep.nl.