Tweederde outplacementtrajecten leidt tot nieuwe baan

Outplacement loont! Dat wordt bevestigd door een enquête van OVAL, de branche-organisatie waar ook Carrièrewinkel Projecten bij is aangesloten. Volgens OVAL onderstrepen de resultaten de noodzaak om de transitievergoeding – die werkgevers vanaf 1 juli betalen bij ontslag – in te zetten voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

In 2014 hebben OVAL-leden ruim 7.000 mensen via outplacement aan een nieuwe baan geholpen. Van de jongeren met een outplacementtraject, vond driekwart binnen de looptijd van het traject nieuw werk. Van de 40- tot 57-jarigen is dat ongeveer 60 procent. Oudere werknemers komen moeilijker aan nieuw werk. Toch vond ruim eenderde van de 57-plussers binnen de looptijd van het traject een nieuwe baan.

Ruim 10.000 outplacementtrajecten

Uit een enquête van OVAL blijkt dat in 2014 de bij OVAL aangesloten outplacementbedrijven ruim 10.000 outplacementtrajecten verzorgden. Een reden van succesvolle outplacement is dat door de ondersteuning van een loopbaancoach de blik van de werknemer wordt verbreed en hij inzicht krijgt in zijn talenten en vaardigheden. Met durf kijkt hij verder dan de huidige functie en branche. Of zoals een kandidaat stelde: “Ik dacht: ik ben de 50 reeds gepasseerd, wie zit er nog op mij te wachten? Mijn loopbaancoach liet mij kijken naar de voordelen en niet de nadelen van mijn leeftijd. En met succes!”

Economische voordeel voor werkgevers

Outplacement heeft daarnaast ook voor de werkgever (economisch) voordeel. De werkgever kan de kosten namelijk verrekenen met de transitievergoeding. Daarnaast geeft hij zo invulling aan goed werkgeverschap, richting de betreffende werknemer en de andere medewerkers.

Garantie voor de toekomst

Vanaf 1 juli a.s. zijn werkgevers verplicht bij ontslag werknemers een transitievergoeding mee te geven. In een sociaal plan kan deze vergoeding worden geoormerkt voor outplacement. In individuele ontslagzaken bepaalt de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor inzet. OVAL pleit ervoor dat werkgevers en werknemers investeren in outplacement aangezien een nieuwe baan de beste garantie voor de toekomst is.